Αγία Ζώνη ΙΙ – Πληροφορίες για αιτούντες

To view this page in English please click here.

Το περιστατικό

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, το δεξαμενόπλοιο Αγία Ζώνη II (1 597 GT) βυθίστηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο δυτικά του λιμένα του Πειραιά Ελλάδα. Το πλοίο φορτώθηκε με 2.200 μετρικούς τόνους καυσίμου πετρελαίου και 370 μετρικούς τόνους πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων. Μια ανεπιβεβαίωτη ποσότητα πετρελαίου χύθηκε στη θάλασσα προκαλώντας ρυπαντική ζημιά στην ανατολική ακτή της Σαλαμίνας και στις παράκτιες περιοχές κοντά στο λιμάνι του Πειραιά και της Αθήνας. Για προβολή της πλήρης μελέτη περίπτωσης περιστατικού (αγγλικά μόνο) πατήστε εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας για τους αιτούντες αποζημίωση

Για να διευκολυνθεί η διεκδίκηση απαιτήσεων σε αυτό το περιστατικό, τα Ταμεία IOPC δημιούργησαν ένα τοπικό Γραφείο Υποβολής Απαιτήσεων (ΓΥΑ) στον Πειραιά το Δεκέμβριο του 2017. Το εν λόγω γραφείο σταμάτησε την λειτουργία του από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οποιαδήποτε αλληλογραφία η ερωτήσεις αναφορικά με τις Απαιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται εφεξής στην παρακάτω διεύθυνση:

Κ. Ιωάννη Μαρκιανός – Δανιόλο
Δικηγορική Εταιρεία Δανιόλος
Δευτέρας Μεραρχίας 13
Πειραιάς 185 35
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 8226801
Email: j.markianos-daniolos@daniolos.gr