Αγία Ζώνη ΙΙ – Πληροφορίες για αιτούντες

To view this page in English please click here.

Το περιστατικό

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, το δεξαμενόπλοιο Αγία Ζώνη II (1 597 GT) βυθίστηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο δυτικά του λιμένα του Πειραιά Ελλάδα. Το πλοίο ήταν φορτωμένο με 2.200 μετρικούς τόνους καυσίμου πετρελαίου και 370 μετρικούς τόνους πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων. Μια ανεπιβεβαίωτη ποσότητα πετρελαίου χύθηκε στη θάλασσα προκαλώντας ρυπαντική ζημιά στην ανατολική ακτή της Σαλαμίνας και στις παράκτιες περιοχές κοντά στο λιμάνι του Πειραιά και της Αθήνας. Για προβολή της πλήρους μελέτης του περιστατικού (αγγλικά μόνο) πατήστε εδώ.

Διαχείριση αποζημιώσεων και απαιτήσεων

Ο κύριος ρόλος των Ταμείων IOPC είναι η καταβολή αποζημίωσης σε όλους αυτούς που υπέστησαν ζημιά από ρύπανση πετρελαίου σε ένα Κράτος-μέλος, οι οποίοι δεν δύναται να λάβουν πλήρη αποζημίωση για τη εν λόγω ζημιά από τον πλοιοκτήτη. Οι αιτούντες μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, κοινοπραξίες, εταιρίες, ιδιωτικοί οργανισμοί ή οργανισμοί δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων κρατών ή τοπικών αρχών. Δεδομένου ότι στην περίπτωση του περιστατικού Αγία Ζώνη II οι απαιτήσεις αναμένεται να υπερβούν το ποσό που είναι διαθέσιμο από τον ασφαλιστή του πλοιοκτήτη, τα ταμεία IOPC ανέλαβαν εξ αρχής τη διαχείριση της διαδικασίας διεκπεραίωσης των απαιτήσεων.

Ποιος μπορεί να κάνει μία απαίτηση;

Σχετικά με την αποδοχή των αιτήσεων αποζημιώσεως

Για να δικαιούστε αποζημίωση, η ζημιά από τη ρύπανση πρέπει να έχει οδηγήσει σε πραγματική και ποσοτικοποιημένη οικονομική ζημία. Ο αιτών πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει το ποσό της απώλειας ή της ζημίας του με την προσκόμιση λογιστικών αρχείων ή άλλων κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων.

Για το περιστατικό αυτό, μπορείτε να κατεβάσετε συγκεκριμένα έντυπα αιτήσεων για καθέναν από τους ακόλουθους τύπους απαιτήσεων:

· Ζημιά ιδιοκτησίας
· Κόστος εργασιών καθαρισμού στη θάλασσα και στην ακτή
· Οικονομικές απώλειες αλιέων ή αυτών που ασχολούνται με θαλασσοκαλλιέργειες
· Οικονομικές απώλειες στον τουριστικό τομέα

Οι απαιτήσεις αξιολογούνται σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Τα κριτήρια αυτά καθορίζονται στον Οδηγό απαιτήσεων του Ταμείου 1992, ο οποίος αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για αποζημίωση. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τους αιτούντες, ανάλογα με τον τομέα, είναι επίσης διαθέσιμες στα αγγλικά, στα γαλλικά ή στα ισπανικά στην ενότητα εκδόσεων.

Πως να υποβάλετε μία απαίτηση

Για να διευκολυνθεί η διεκδίκηση απαιτήσεων σε αυτό το περιστατικό, τα Ταμεία IOPC δημιούργησαν ένα τοπικό Γραφείο Υποβολής Απαιτήσεων (ΓΥΑ) στον Πειραιά. Το γραφείο στελεχώνεται από μια Ελληνική ομάδα και έχει συσταθεί για να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαιτήσεις αποζημίωσης θα διεκπεραιώνονται με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο. Μια τοπική ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει συσταθεί και όλα τα σχετικά έγγραφα θα παρέχονται τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στο ΓΥΑ και κατόπιν ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν και να συζητηθούν μεμονωμένες απαιτήσεις.επικοινωνώντας με το ΓΥΑ στην παρακάτω διεύθυνση.

Γραφείο Υποβολής Απαιτήσεων Αγίας Ζώνης ΙΙ
4ος όροφος
Οδός Σκουζέ 26
Πειραιάς
Ελλάδα

Αριθ. τηλεφώνου/φαξ: +30 210 4282334

cso@iopcfundsclaims.org

Ώρες Γραφείου : Δευτέρα -Παρασκευή 09:00 – 15:00, Κατόπιν Ραντεβού

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν τις απαιτήσεις τους στο ΓΥΑ γραπτώς (συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), χρησιμοποιώντας τα ανάλογα έντυπα απαίτησης που έχουν δημιουργηθεί για αυτό το περιστατικό. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια και με επαρκείς πληροφορίες και υποστηρικτικά έγγραφα που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση του μεγέθους της ζημίας. Κάθε στοιχείο απαίτησης πρέπει να τεκμηριώνεται με τιμολόγια ή άλλα σχετικά δικαιολογητικά, όπως φύλλα εργασίας, επεξηγηματικές σημειώσεις, οικονομικές καταστάσεις και φωτογραφίες. Είναι ευθύνη των αιτούντων να υποβάλουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους. Είναι σημαντικό τα υποβαλλόμενα έγγραφα να είναι πλήρη και ακριβή. Ένας σύντομος, βήμα προς βήμα, οδηγός μπορεί να βρεθεί εδώ.

Πότε να υποβάλετε μία απαίτηση

Οι απαιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε η ζημία.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε απευθείας με το Γραφείο Υποβολής Απαιτήσεων.